Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Haberin Tarihi: 21.12.2020

19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik'le 2017 yılında yayımlanan katılım sigortacılığı yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili yönetmelikle katılım sigorta şirketlerinin çalışma şekillerine serbestiyet tanınmış ve şirket danışma kurullarına geniş yetkiler verilmişltir. Ayrıca pencere usulü katılım sigortacılığı modelinin 2021 yılı sonunda kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.