Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı

Haberin Tarihi: 10.03.2016

Derneğimizin de bünyesinde bulunduğu ve geçtiğimiz Aralık ayında yayımlanan Başbakanlık Genelgesiyle ihdas edilen Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK başkanlığında bugün ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Kurul tarafından ilan edilen basın açıklamasına göre toplantıda Kurulun çalışma usul ve esasları belirlenmiş ve üç ayda bir düzenli toplanılmasına karar verilmiştir. Faizsiz finans sektörünün görünümü değerlendirilmiş ve bir sonraki toplantıya kadar faizsiz finans ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması, bu ürünlerin uygunluğu, likidite ve vade yapılarının geliştirilmesi konularında çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu ürünlerin diğer finansal araçlarla uyumlu vergilendirme konusunun ele alınmasına karar verilmiştir.